Nhà đất bán tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. 5,048 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 1.45 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.45 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 830 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 830 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.28 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.65 Tỷ
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.36 Tỷ
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.27 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.28 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.38 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.55 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.25 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.25 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/01/2015
Nhà đất bán tại quận tân bình
Tin đã lưu