Nhà đất bán tại quận 9

2,840 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Quận 9
Mức giá: 340 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.25 Tỷ
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 650 Triệu
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.98 Tỷ
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.98 Tỷ
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.25 Tỷ
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 340 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 11.2 Triệu/m²
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.05 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 499 Triệu
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 375 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.99 Tỷ
Quận/Huyện : Quận 9, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận 9
Phố nhà đất