Nhà đất bán tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. 3,506 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 11.5 Triệu/m²
Diện tích: 337 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 17 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 14.5 Triệu/m²
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 12.5 Triệu/m²
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 11.1 Triệu/m²
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 14.5 Triệu/m²
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 6.5 Triệu/m²
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 8.5 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 10.5 Triệu/m²
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 12.5 Triệu/m²
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 152.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 17.5 Triệu/m²
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 13 Triệu/m²
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 11.5 Triệu/m²
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 7.5 Triệu/m²
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 8.3 Triệu/m²
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Mức giá: 13 Triệu/m²
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 28/07/2014
Tin đã lưu