Nhà đất bán tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. 7,587 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 660 Triệu
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 660 Triệu
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 10.6 Tỷ
Diện tích: 810 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 2.05 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 2.05 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 4.1 Tỷ
Diện tích: 102.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 12.5 Triệu/m²
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 6.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 652 Triệu
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 666 Triệu
Diện tích: 52.4 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 386 Triệu
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 670 Triệu
Diện tích: 57.24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 5.5 Triệu/m²
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 350 Triệu
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 9.5 Triệu/m²
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Mức giá: 730 Triệu
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 29/03/2015
Tin đã lưu