Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại quận 8

1,439 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Quận 8
Mức giá: 20 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 20 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 11.8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 11.8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 11.8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 102.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 20 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 20 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 2326 Triệu
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 11.8 Triệu/m²
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.06 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Diện tích: 116.1 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 23/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận 8
Phố nhà đất