Nhà đất bán tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. 1,534 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 5.3 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 52 Tỷ
Diện tích: 371.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 52 Tỷ
Diện tích: 371.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 5.8 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 3.4 Tỷ
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 11 Tỷ
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 7 Tỷ
Diện tích: 54.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 9.5 Tỷ
Diện tích: 59.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 8.5 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 5.6 Tỷ
Diện tích: 75.9 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 3.9 Tỷ
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 5.8 Tỷ
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 15.1 Triệu/m²
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 47.59 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Mức giá: 3.4 Tỷ
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/01/2015
Tin đã lưu