Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại quận 5

569 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Quận 5
Mức giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 12 Triệu
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 28 Triệu/m²
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 12 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 18 Tỷ
Diện tích: 62.9 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 17/04/2014
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1650 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 28 Triệu/m²
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 3.7 Tỷ
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 4.2 Tỷ
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 2.25 Tỷ
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 28 Triệu/m²
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 28 Triệu/m²
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 11.8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Tp.HCM
Xem thêm 16/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận 5
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất