Nhà đất bán tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. 809 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 1.65 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 19 Tỷ
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 8.5 Tỷ
Diện tích: 52.3 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 5.2 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 26 Triệu/m²
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 20 Tỷ
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 10.5 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 11 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 16 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 12 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 3.7 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 24/07/2014
Tin đã lưu