Nhà đất bán tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. 1,641 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 13 Tỷ
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 8 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 1.75 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 1.75 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 1.75 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 1.95 Tỷ
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 7 Tỷ
Diện tích: 119.35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 34.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 7 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 8.7 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 7 Tỷ
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 7 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Mức giá: 65 Tỷ
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 27/03/2015
Tin đã lưu