Nhà đất bán tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. 3,194 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 690 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 690 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 771 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 12.3 Triệu/m²
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 12.3 Triệu/m²
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 12.3 Triệu/m²
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 610 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 610 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 630 Triệu
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 628 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 630 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 12 Triệu/m²
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 7.2 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 1.45 Tỷ
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Mức giá: 1.65 Tỷ
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 25/10/2014
Tin đã lưu