Nhà đất bán tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. 3,485 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 930 Triệu
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 4.25 Tỷ
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 800 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.35 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.25 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.55 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.34 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.26 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 3.55 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 3.8 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 2.15 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 2.32 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.55 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 01/08/2014
Tin đã lưu