Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại quận 11

983 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Quận 11
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 2.9 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 62.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 46.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3.9 Tỷ
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận 11
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất