Nhà đất bán tại quận 11

979 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Quận 11
Mức giá: 1.49 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 16 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 3.6 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 23 Triệu/m²
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 41.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 3650 Triệu
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.15 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.49 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 23 Triệu/m²
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 23 Triệu/m²
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.2 Tỷ
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.59 Tỷ
Diện tích: 46.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.25 Tỷ
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận 11
Phố nhà đất