Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại Nghệ An

501 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Nghệ An
Mức giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 304 m²
Quận/Huyện : Diễn Châu, Nghệ An
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3 Triệu/m²
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Diễn Châu, Nghệ An
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 700 Triệu
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Diễn Châu, Nghệ An
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 8.5 Triệu/m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 8.5 Triệu/m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 61.3 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 396.16 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 67.7 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 2.7 Tỷ
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 960 Triệu
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 16/04/2014
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 14/04/2014
Mức giá: 5.5 Triệu/m²
Diện tích: 671 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 14/04/2014
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 11/04/2014
Mức giá: 10.7 Triệu/m²
Diện tích: 61.9 m²
Quận/Huyện : Vinh, Nghệ An
Xem thêm 10/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Nghệ An
Phố nhà đất