Nhà đất bán tại Nam Định

556 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Nam Định
Mức giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 24/04/2014
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Mỹ Lộc, Nam Định
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/02/2014
Mức giá: 9.5 Triệu/m²
Diện tích: 99.45 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 21/04/2014
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 23/04/2014
Diện tích: 66.7 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 42.7 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 14/04/2014
Mức giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 595 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/04/2014
Diện tích: 247.3 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 710 Triệu
Diện tích: 69.2 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 20/12/2013
Mức giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 860 Triệu
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 02/01/2014
Mức giá: 12.5 Tỷ
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 19/02/2014
Diện tích: 87.9 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 17/04/2014
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nam Định, Nam Định
Xem thêm 17/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Nam Định
Nhà đất bán tại Nam Định
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất