Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại huyện Hóc Môn

1,843 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Hóc Môn
Mức giá: 393 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 135 Triệu
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 600 Triệu
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 3.4 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 3.95 Tỷ
Diện tích: 576 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1350 Triệu
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 379 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 510 Triệu
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 380 Triệu
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 150 Triệu
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 150 Triệu
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 680 Triệu
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 210 Triệu
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 231 Triệu
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 139 Triệu
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 470 Triệu
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Tp.HCM
Xem thêm 18/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại huyện Hóc Môn
Phố nhà đất