Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại Hải Dương

509 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hải Dương
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 17/04/2014
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 450 Triệu
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Chí Linh, Hải Dương
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 920 Triệu
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 720 Triệu
Diện tích: 70.5 m²
Quận/Huyện : Chí Linh, Hải Dương
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 980 Triệu
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 15/04/2014
Mức giá: 700 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 15/04/2014
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Giang, Hải Dương
Xem thêm 14/04/2014
Mức giá: 400 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 12/04/2014
Mức giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 10/04/2014
Mức giá: 7.5 Triệu/m²
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 10/04/2014
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 08/04/2014
Mức giá: 360 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 08/04/2014
Mức giá: 688 Triệu
Diện tích: 74.25 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 08/04/2014
Mức giá: 1 Tỷ
Diện tích: 55.5 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 07/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 07/04/2014
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 07/04/2014
Mức giá: 2 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 04/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm 03/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Hải Dương
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất