Nhà đất bán tại Hà Nam

96 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hà Nam
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 850 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 3 Triệu/m²
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Duy Tiên, Hà Nam
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 2.16 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 22/04/2014
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Duy Tiên, Hà Nam
Xem thêm 20/04/2014
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Duy Tiên, Hà Nam
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 65.4 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.99 Tỷ
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 1.65 Tỷ
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 2 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 2.49 Tỷ
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 960 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 480 Triệu
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 600 Triệu
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 65.4 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 585 Triệu
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Phủ Lý, Hà Nam
Xem thêm 16/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Hà Nam
Nhà đất bán tại Hà Nam
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất