Nhà đất bán tại quận Bình Thạnh

2,922 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Bình Thạnh
Mức giá: 1700 USD/m²
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 5.1 Tỷ
Diện tích: 159.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 4.65 Tỷ
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 8.8 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 5.9 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.25 Tỷ
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 7.5 Tỷ
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 5.3 Tỷ
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 678 Triệu
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Mức giá: 1.45 Tỷ
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thêm 25/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận Bình Thạnh
Phố nhà đất