Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại quận Bình Tân

2,586 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Bình Tân
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 18 Triệu/m²
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 550 Triệu
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 280 Triệu
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 530 Triệu
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 612 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 17 Triệu/m²
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 45.6 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 530 Triệu
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.35 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.12 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 623 Triệu
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.65 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 570 Triệu
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 525 Triệu
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 19/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận Bình Tân
Phố nhà đất