Nhà đất bán tại quận Bình Tân

2,548 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Tp.HCM. Quận/Huyện: Bình Tân
Mức giá: 780 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 280 Triệu
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 411 Triệu
Diện tích: 39.7 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 620 Triệu
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 980 Triệu
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 612 Triệu
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.15 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 9.5 Triệu/m²
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.65 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 625 Triệu
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 450 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.47 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.35 Tỷ
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.15 Tỷ
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.03 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại quận Bình Tân
Phố nhà đất