Nhà đất bán tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân. 3,046 bất động sản.
Sắp xếp theo
Nhận BĐS mới qua Email
Mức giá: 12 Tỷ
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 7.5 Tỷ
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 860 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 860 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 910 Triệu
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 910 Triệu
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 950 Triệu
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 950 Triệu
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 790 Triệu
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 790 Triệu
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 860 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 860 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 760 Triệu
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 750 Triệu
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 750 Triệu
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 280 Triệu
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 540 Triệu
Diện tích: 51.6 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 450 Triệu
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 1 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Mức giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thêm Lưu tin 26/07/2014
Tin đã lưu