Nhà đất bán tại Bắc Ninh

416 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Bắc Ninh
Mức giá: 19 Triệu/m²
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 2 Tỷ
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 2.5 Triệu/m²
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Thuận Thành, Bắc Ninh
Xem thêm 23/04/2014
Mức giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 102.8 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 15/11/2013
Mức giá: 850 Triệu
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quế Võ, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 650 Triệu
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 730 Triệu
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Mức giá: 16000 Triệu
Diện tích: 445 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 22/04/2014
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 95 USD/m²
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Từ Sơn, Bắc Ninh
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 13 Triệu/m²
Diện tích: 191 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 19/04/2014
Mức giá: 1.55 Tỷ
Diện tích: 81.6 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 19/04/2014
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Bắc Ninh
Nhà đất bán tại Bắc Ninh
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất