Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại Bắc Ninh

440 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Bắc Ninh
Mức giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 580 Triệu
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.75 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 1.35 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 18/04/2014
Mức giá: 300 Triệu
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 3.55 Tỷ
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 810 Triệu
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 17/04/2014
Mức giá: 380 Triệu
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Tiên Du, Bắc Ninh
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 16/04/2014
Mức giá: 600 Triệu
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Gia Bình, Bắc Ninh
Xem thêm 12/04/2014
Mức giá: 800 Triệu
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 12/04/2014
Mức giá: 1.86 Tỷ
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 12/04/2014
Mức giá: 385 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 12/04/2014
Mức giá: 750 Triệu
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 11/04/2014
Mức giá: 7.3 Triệu/m²
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 11/04/2014
Mức giá: 870 Triệu
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 11/04/2014
Mức giá: 630 Triệu
Diện tích: 78.75 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 11/04/2014
Mức giá: 335 Triệu
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bắc Ninh, Bắc Ninh
Xem thêm 11/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Bắc Ninh
Phố nhà đất