Nhà đất bán tại Bà Rịa Vũng Tàu

2,087 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Bà Rịa Vũng Tàu
Mức giá: 1.85 Tỷ
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1060 Triệu
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 810 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 14 Triệu/m²
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 84.5 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 810 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 6.5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 18 Triệu/m²
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 810 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 830 Triệu
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 22 Triệu/m²
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 3 Tỷ
Diện tích: 974 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1060 Triệu
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 810 Triệu
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2.5 Triệu/m²
Diện tích: 1080 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 24/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Bà Rịa Vũng Tàu
Phố nhà đất