Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu

Nhà đất bán tại Bà Rịa Vũng Tàu

2,126 bất động sản.
Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Bà Rịa Vũng Tàu
Mức giá: 9.5 Triệu/m²
Diện tích: 99.37 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 140.7 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 6 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.15 Tỷ
Diện tích: 59.2 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 820 Triệu
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 7.5 Triệu/m²
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 7.5 Triệu/m²
Diện tích: 367.5 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 19 Triệu/m²
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 13 Tỷ
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 950 Triệu
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 950 Triệu
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 21 Triệu/m²
Diện tích: 193.3 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.15 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Mức giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm 21/04/2014
Tìm Nhà đất bán khác tại Bà Rịa Vũng Tàu
Liên kết nổi bật
Phố nhà đất