Mua bán và cho thuê nhà đất, kênh bất động sản trực tuyến hàng đầu
Mức giá: 8 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 7.4 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 11.2 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 25.5 Tỷ
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 7.1 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 16.8 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 8.9 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 8.9 Tỷ
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 25 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 20 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 22.5 Tỷ
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 20 Tỷ
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 23.2 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 145 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 27 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 29.9 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 35 Tỷ
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 18.3 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 12.8 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Phố nhà đất