Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1700 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1700 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 13 Triệu/m²
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 823 Triệu
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1.92 Tỷ
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2450 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 118 Triệu/m²
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2450 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 2450 Triệu
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 129 Triệu/m²
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1950 Triệu
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 800 Triệu
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Nha Trang, Khánh Hòa
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 45 Triệu/m²
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Tp.HCM
Xem thêm 24/04/2014
Mức giá: 1950 Triệu
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Hà Đông, Hà Nội
Xem thêm 24/04/2014
Phố nhà đất